maandag 12 december 2011

ACLARACIÓN SIGUE / TOELICHTING VOLGT / ERLÄUTERUNG FOLGT

Op deze blog wil ik mijn gedachten, gevoelens, ervaringen, vragen en meningen uiten die bij mijn persoonlijke studie en verkenning, het leren hanteren, het trachten doorgronden en beheersen van de Spaanse taal in diverse aspecten en vormen opduiken. Een persoonlijke selectie dus van onderwerpen uit of met betrekking tot de Spaanse taal - in het bijzonder de 'grammatica' - die ik zelf interessant, plezant, merkwaardig of opmerkenswaardig vind, een soort gestructureerde bundeling ook van de reeds verworven kennis en  inzichten in de structuur en de mechanismen van de Spaanse taal die ik verder wil ophelderen of uitdiepen.
Bemerkingen, aanvullingen, correcties of vragen van lezers die het Nederlands als moedertaal hebben en die eveneens geïnteresseerd zijn in de verkenning en het leren beheersen van de Spaanse taal, zijn altijd welkom, evenals de bemerkingen, aanvullingen, correcties of vragen van lezers die het Spaans als moedertaal hebben en die geïnteresseerd zijn in de verkenning en het leren beheersen van de Nederlandse taal en/of van de Duitse taal (así como las observaciones, los añadidos, las correcciones o las preguntas de los lectores hispanohablantes que tienen interés por el estudio y el aprendizaje de la lengua neerlandesa y/o de la lengua alemana). Aangezien er een nauwe (historische) verwantschap is tussen het Nederlands en het Duits, zal ik hier ook systematisch taalkundige parallellen en verbanden leggen tussen de Nederlandse taal en de Duitse taal (grammatica). Ook markante verschillen of gelijkenissen tussen enerzijds het Nederlands en/of het Duits en het Spaans anderzijds wil ik hier aan bod laten komen. De denk- en schrijftaal blijft evenwel het Nederlands, weliswaar in bepaalde gevallen aangevuld met bijkomende tekst of omzettingen van Nederlandstalige tekst in het Spaans, vooral daar waar het voor Spaanstalige lezers die geïnteresseerd zijn in de verkenning van het Nederlands interessant of nuttig zou kunnen zijn. Bovendien worden alle grammaticale sleutelbegrippen in het Nederlands, in het Duits en in het Spaans vermeld, hetzij als begrippen met een gelijke of een evenwaardige grammaticale functie in deze drie talen hetzij als een grammaticaal begrip dat specifiek of uniek is voor één van deze talen. De onderliggende bedoeling is evenwel om uit de grammaticale 'verscheidenheid' gemeenschappelijke of parallelle structuren en mechanismen te distilleren die niet alleen terug te vinden zijn in deze drie talen maar in alle talen.
Het ligt verder ook in mijn bedoeling om aspecten van aanwezigheid, geschiedenis, leefwijzen, gebruiken en culturen van en uit de internationale Spaanstalige gemeenschap te belichten, evenwel uitsluitend m.b.t. die concrete aspecten die zich situeren in of betrekking hebben op de stad GENT (la ciudad GANTE).